HGR Championatsliste


Vi bruger DRFs sværhedsgrader som en faktor, når vi tildeler championatpoint til HGR ryttere. Resultater i distrikts- og landsstævner giver henholdsvis dobbelt op og tre gange op i forhold til en klubklasse. Der gives det halve antal point for E-klasser samt for interne HGR-stævner (fastelavnsstævne osv.). Der gives kun point for placeringer i henhold til DRFs regler, dvs. det giver ikke point at blive nr. 2 i en klasse med 3 eller 4 ryttere. 

Championatsreglerne for 2023 og frem er blevet revideret af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. For at deltage i championatet skal ekvipagen have startet for HGR, når det har været muligt. Der gives staldplaketter til de ekvipager, som har flest point inden for hver kategori, samt et underlag til den heste og pony ekvipage, som har opnået flest point inden for en enkelt kategori. Dvs. der uddeles ét underlag til den heste-ekvipage, som har opnået flest point inden for én kategori og tilsvarende for ponyer. Man kan ikke lægge point fra flere discipliner sammen for at opnå flest point og der uddeles således to underlag i altVed pointlighed imellem 2 ekvipager vil den ekvipage med færreste starter blive kåret som vinder i den pågældende disciplin, såfremt der også er lighed her, vil der blive kåret 2 vindere.

På grund af HGRs konkurs er det uvist, om der vil blive uddelt præmier for indeværende stævneår. Alle vindere vil dog blive hyldet i det nye år. 

Der gives point for 0-runder i spring på alle højder i sløjfeklasser, dog ikke for klasser i bom på jord. Der gives ligeledes point for at ride til 60% eller derover i alle dressurklasser uanset placering.

For sent indberettede resultater vil fremgå af oversigten, men vil ikke blive tildelt point. Det samme gør sig gældende for placeringer, der ikke er pointgivende.

Klasser der ikke fremgår af DRF's oversigter skal indberettes pr. mail. Dette gør sig også gældende for særlige klasser såsom Store Hestedag, således at man kan blive indplaceret korrekt i forhold til point. Alle andre resultater bedes man selv indtaste, når man er oprettet i systemet. 

Husk at indberette resultater senest 30 dage efter stævnets afholdelse under menupunktet "indberetning", eller skriv til Natanya på følgende mail: natanya.hansen@gmail.com - skriv "Championatsliste" i emnefeltet


Mail skal indeholde følgende oplysninger:
Rytter:
Hest:
Disciplin:
Stævnearrangør:
Dato:
Stævnetype (klub/distrikt/landsstævne):
Klasse:
Placering:


Revideret 01-03-2023 jvf. ændringer vedtaget ved generalforsamlingen for 2023