HGR Championatsliste


Vi bruger DRFs sværhedsgrader som en faktor, når vi tildeler championatpoint til HGR ryttere. Resultater i distrikts- og landsstævner giver henholdsvis dobbelt op og tre gange op i forhold til en klubklasse. Der gives kun point for placeringer i henhold til DRFs regler, dvs. det giver ikke point at blive nr. 2 i en klasse med 3 eller 4 ryttere. 

Championatsreglerne for 2012 og frem er blevet revideret af bestyrelsen. Der gives staldplaketter til de ekvipager, som har flest point inden for hver kategori, samt et underlag til den heste og pony ekvipage, som har opnået flest point inden for en enkelt kategori. Dvs. der uddeles ét underlag til den heste-ekvipage, som har opnået flest point inden for én kategori og tilsvarende for ponyer. Man kan ikke lægge point fra flere discipliner sammen for at opnå flest point og der uddeles således to underlag i alt

Der gives 1 point for 0-runder i spring på alle højder i sløjfeklasser, dog ikke for klasser i bom på jord. 

For sent indberettede resultater vil fremgå af oversigten, men vil ikke blive tildelt point. Det samme gør sig gældende for placeringer, der ikke er pointgivende.

Klasser der ikke fremgår af DRF's oversigter skal indberettes pr. mail. Alle andre resultater bedes man selv indtaste, når man er oprettet i systemet. Dette gør sig også gældende for særlige klasser såsom Store Hestedag, således at man kan blive indplaceret korrekt i forhold til point.

Husk at indberette resultater senest 30 dage efter stævnets afholdelse under menupunktet "indberetning", eller skriv til Natanya på følgende mail: natanya.hansen@gmail.com - skriv "Championatsliste" i emnefeltet


Mail skal indeholde følgende oplysninger:
Rytter:
Hest:
Disciplin:
Stævnearrangør:
Dato:
Stævnetype (klub/distrikt/landsstævne):
Klasse:
Placering: